Monitoreak / Monitores


Gaur egun, 2016-2017 kurtsoan zehar, Durangaldeko 10 pertsonez osatutako begirale taldea daukagu. 

Adarkako banaketa hurrengo hau da:
Actualmente, en el curso 2016-2017, contamos con un equipo de 10 monitores/as del Duranguesado. 

La distribución por ramas es esta:


KOSKORRAK 
(8-10 urte/años): 
Markel eta Gorka

KASKONDOAK 
(10-12 urte/años):
Irati eta Uxue
OINARINAK II 
(13-14 urte/años): 
Ester eta LeireTREBEAK I

(15-17 urte/años): 
Julene eta June

TREBEAK II 
(17-19 urte/años): 
BorjaGURASOAK: 
Lorena eta EsterASABAK: 
Borja


Dakizuen bezala, adarren karguaz gain, begiraleok beste betebehar eta kargu batzuk burutzen ditugu taldearen barruan:

Y como bien sabéis, a parte de las ramas, los y las monitoras tenemos otros deberes y cargos dentro del grupo:Horra hor gure begirale taldea:
He ahí nuestro equipo de monitores:

Beti, prest!